• Polityka prywatności i zgoda na wykorzystanie danych

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I OCHRONA PRYWATNOŚCI

1 Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, uzyskane w trakcie działalności Sklepu dane są poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim ani innym podmiotom. Zgodnie z tą ustawą Klient Sklepu ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz żądania usunięcia ich z bazy.

2 Klient zakładając konto lub składając zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych dotyczących korzystania z oferowanych przez Sklep serwisów, usług i funkcjonalności w celach wysyłkowych, statystycznych i marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących ze Sklepu.

3 Sklep nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług, w przypadku gdy stanowi to konsekwencję braku możliwości skutecznego wykonania usługi realizacji zamówienia z winy Klienta. Sklep nie jest również odpowiedzialny za szkody powstałe w skutek zaprzestania świadczenia usług oraz usunięcia konta Klienta naruszającego Regulamin.

4 Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Sklepu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu.

5 Sklep zastrzega sobie prawo do wykonywania przerw technicznych niezbędnych do wprowadzania zmian w Sklepie oraz do wysyłania na adresy elektroniczne Klientów komunikatów technicznych związanych z jego funkcjonowaniem.

6 Sklep nie ponosi odpowiedzialności za działania Klientów w tym umieszczanie treści i działania naruszające dobro osób trzecich.

7 Klient ponosi pełną odpowiedzialność prawną za swoje działania, w tym łamanie prawa w trakcie korzystania ze Sklepu.

8 Treści publikowane w Sklepie są objęte prawem autorskim. Zabrania się ich kopiowania, wprowadzania zmian i dystrybucji bez uzyskania wcześniejszej zgody folkmelanii.com.pl.

9 folkmelanii.com.pl jest właścicielem praw autorskich do wszystkich stworzonych przedmiotów z wykorzystaniem Kreatora “Folk Melanii”, “Melanii Silk”.

10 Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie bez konieczności wcześniejszego informowania o tym Klientów.

11 W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

12 Administratorem Danych Osobowych jest folkmelanii.com.pl, dokonujący przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Warunki korzystania z usług.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sklep moich danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjny, w celu prawidłowego świadczenia usług przez Sklep. Przyjmuję do wiadomości, że dane osobowe Kupujących zbierane są wyłącznie na potrzeby Sklepu i przetwarzane w celu realizacji działalności gospodarczej folkmelanii.pl, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U 1997 nr 133 po. 833) o ochronie danych osobowych.