FOLKER - Polityka prywatności

Polityka prywatności

25.05.2018 r. zacznie obowiązywać europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych, zwane RODO. W związku z tym rozpoczynamy proces zbierania zgód od użytkowników na zbieranie i przetwarzanie ich danych osobowych.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Korzystający z naszego serwisu pozostają Państo anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez serwis wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Serwis używa cookies w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań. W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany (personalizowany) dostęp do serwisów oparte są o cookies. Wyłączenie cookies w przeglądarce przeważnie nie uniemożliwia korzystania z naszych usług, ale może spowodować utrudnienia. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z naszych serwisów przez użytkowników.

1. Administrator przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników. Z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę powierzonych danych osobowych. W szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieuprawnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników. Podanie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe użytkowników są zbierane i przetwarzane w celu umożliwienia Użytkownikowi i Sprzedającemu przeprowadzenia transakcji kupna-sprzedaży kursu za pośrednictwem strony folkmelanii.pl oraz przeprowadzenie go na tej stronie.

3. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz do wystąpienia o usunięcie konta. Administrator zobowiązuje się do usunięcia danych na każde zgłoszenie Użytkownika. Zgłoszenie takie powinno odbyć się drogą mailową na adres Administratora k.wielgosik@gmail.com

4. Administrator może odmówić usunięcia danych Użytkownika tylko wtedy, gdy Użytkownik ten nie uregulował wszystkich należności wobec sklepu lub też swoim dotychczasowym zachowaniem naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności.

5. Dane podawane przez Użytkownika w trakcie zakupu oraz rejestracji na stronę kursu wykorzystywane są do kontaktowania się z Użytkownikiem w ramach obsługi serwisu, celów księgowych oraz realizacji umowy sprzedaży. Ponadto, jeśli klient wyrazi na to dodatkowa zgodę (formularz zapisu do newslettera), w celu informowania o nowych produktach oraz promocjach oferowanych przez firmę Poliglota w kilku krokach. Dane te mogą służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane w Regulaminie warunki.

6. Zebrane dane nie będą w żaden sposób udostępnianie innym podmiotom do celów marketingowych, za wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym odpowiednim organom wymiaru sprawiedliwości czy administracji państwowej.

7. Informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są w celach technicznych związanych z administracją serwerami. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

Skontaktuj się z nami

Folker
59-700 Bolesławiec
Zgorzelecka 22B
Telefon: 733 059 944
E-mail: k.wielgosik@gmail.com